Apg29.Nu
Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!

Jesus säger att han är Jag Är - den Gud som uppenbarade sig i Gamla testamentet

Christer Åberg
2024-01-07 19:19

Undervisning

Jag Är

Jesus dömdes till döden därför att han sa att han var Gud. Hade Jesus inte utgett sig vara Gud, då hade de inte kunnat döma honom till döden genom korsfästelse för hädelse. Så dödsdomen mot Jesus bevisar att han är Gud.

Gud presenterar sig som Jag Är

2 Mos 3:13 Mose sa till Gud: Se, när jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er och de säger till mig: Vad är hans namn? Vad ska jag då säga till dem? 14 Och Gud sa till Mose: JAG ÄR DEN JAG ÄR. Och han sa: Så ska du säga till Israels barn: JAG ÄR har sänt mig till er.

I 2 Mosebok 3:13-14, när Mose frågar Gud vad hans namn är, svarar Gud med orden "JAG ÄR DEN JAG ÄR." Detta är en av de mest centrala och betydelsefulla uttalandena om Guds natur i Gamla testamentet. Det hebreiska uttrycket som används här är "Ehyeh asher Ehyeh," vilket kan översättas som "Jag är den jag är" eller "Jag kommer att vara den jag kommer att vara."

Denna formulering är en bekräftelse av Guds transcendens och evighet. Gud är oändlig och obegränsad, utan början eller slut. Uttrycket "JAG ÄR" signalerar Guds existens i sig själv och betonar hans oberoende av skapelsen. Gud är inte begränsad av tid, rum eller förändring; han är evig och konstant.

När Gud befaller Mose att säga till Israels barn att "JAG ÄR har sänt mig till er," betonar han sin suveränitet och auktoritet. Det är som om Gud säger att hans existens och identitet är tillräcklig för att bekräfta att han är den som har sänt Mose. Guds namn blir en påminnelse för folket om att han är deras suveräna och evige Gud.

Detta uttalande har också stor betydelse i ljuset av Nya testamentets lära om Jesus Kristus. Jesus använde många gånger uttrycket "Jag är" för att beskriva sig själv, och i Johannesevangeliet finns sju "Jag är"-uttalanden där Jesus klargör sin identitet och relation till människor och Gud. Detta knyter samman Gamla testamentets Guds självuppenbarelse med Jesus som den fullständiga uppenbarelsen av Gud.

Om ni inte tror att Jag Är

Joh. 8:24 Därför sa jag till er att ni ska dö i era synder. För om ni inte tror, att Jag Är, ska ni dö i era synder.

Här förklarar Jesus vikten av att tro på honom som den gudomliga Frälsaren. När han säger "om ni inte tror att Jag Är," refererar han till Mose och brinnande busken (2 Mosebok 3:14). Jesus säger alltså här om ni inte tror att jag är Gud - den Gud som uppenbarade sig för Mose - ska ni dö i era synder.

Genom detta uttalande betonar Jesus att tro på hans gudomliga natur är avgörande för frälsning. Att inte tro på honom som den jag är, den evige Guden, leder till konsekvensen av att dö i sina synder. Jesus talar inte bara om fysisk död här utan även andlig separation från Gud. Synd är det som skiljer människan från Gud, och genom att inte tro på Jesus som Gud blir synden obesvuren och dess konsekvenser oupphävbara.

Jesus framhäver därför behovet av tro på honom som den jag är, den evige Guden, för att få förlåtelse för synder och få del av evigt liv. Det är en uppmaning till att omfamna honom som Frälsaren och erkänna hans gudomliga identitet för att undvika andlig separation och dom.

De förstod att Jesus sa att han var Gud

Joh 8:53 Är du större än vår Fader Abraham som är död? Profeterna är också döda. Till vem gör du dig själv? [...] 56 Abraham, er far, gladde sig över att han skulle få se min dag, och han såg den och blev glad. 57 Då sa judarna till honom: Du är inte femtio år än, och du har sett Abraham? 58 Jesus sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag Är, innan Abraham blev till. 59 Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig och gick ut från templet. Han gick rakt igenom dem och kom förbi på det sättet.

Jesus, som svar på fariseernas fråga "Till vem gör du dig själv?" sa: "Abraham, er far, gladde sig över att han skulle få se min dag, och han såg den och blev glad." "Du är inte femtio år än", sa judarna till honom, "och du har sett Abraham!" "Sannerligen, sannerligen säger jag er", svarade Jesus, "Jag Är, innan Abraham blev till." Vid detta plockade de upp stenar för att stena honom, men Jesus gömde sig och lämnade tempelområdet (Johannes 8:56–59). Judarnas våldsamma reaktion på Jesu "JAG ÄR"-uttalande visar tydligt att de förstod vad han deklarerade – att han var den evige Guden uppenbarad i köttet. Jesus jämställde sig själv med "JAG ÄR"-titeln som Gud gav sig själv i 2 Mosebok 3:14.

Det finns ingen tvekan om att judarna förstod vad han sa eftersom de tog upp stenar för att döda honom för att han gjorde sig själv likställd med Gud (Johannes 5:18). Ett sådant påstående, om det inte var sant, var blasfemi och straffet enligt Mose lag var döden (3 Mosebok 24:11–14). Men Jesus begick ingen blasfemi; han var och är Gud, den andra personen i treenigheten, likställd med Fadern på alla sätt.

Gripandet visar att Jesus är Jag Är

Joh 18:4-8 Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och sa till dem: Vem söker ni? 5 De svarade honom: Jesus från Nasaret. Jesus sa till dem: Jag Är. Och Judas som förrådde honom stod också där med dem. 6 Då när han sa till dem: Jag Är, vek de tillbaka och föll till marken. 7 Då frågade han dem ännu en gång: Vem söker ni? Då sa de: Jesus från Nasaret. 8 Jesus svarade: Jag sa er att Jag Är. Så om ni söker mig, så låt dessa gå.

I Johannesevangeliet 18:4-8 beskriver texten en dramatisk händelse i samband med Jesu gripande i Getsemane trädgård. I denna text framkommer Jesu självbekräftelse av sin gudomliga identitet och den kraftfulla effekten av detta uttalande på dem som kom för att gripa honom. Det tjänar också som ett exempel på Jesu frivilliga underkastelse av sig själv för att fullborda Guds frälsningsplan.

Jesus döms till döden därför han sa att han är Gud

2 Mos 3:13-14 uppenbarar sig Gud för Mose i den brinnande busken cirka 1400 år innan Jesu födelse och presenterar sig som JAG ÄR.

Mark 14:61-64 Men han teg och svarade ingenting. Översteprästen frågade honom vidare och sa till honom: Är du Kristus, den Välsignades Son? 62 Och Jesus sa: Jag Är, och ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens skyar. 63 Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: Varför behöver vi fler vittnen? 64 Ni hörde hädelsen. Vad anser ni? Alla dömde honom då skyldig till döden.

1400 år senare står Jesus inför översteprästen och stora rådet och bekänner att han är Jag Är. Jesus säger alltså att han är den Gud som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken.

Jesus dömdes till döden därför att han sa att han var Gud. Hade Jesus inte utgett sig vara Gud, då hade de inte kunnat döma honom till döden genom korsfästelse för hädelse. Så dödsdomen mot Jesus bevisar att han är Gud.

Antingen var Jesus den han sa sig vara eller så var han inte det. Översteprästen och stora rådet sa att han menade sig vara Gud, därför dömde de honom till döden. De missförstod inte vad han menade.

Korset bevisar att Jesus är Jag Är

Joh 8:28 Då sa Jesus till dem: När ni har lyft upp Människosonen, då ska ni förstå, att Jag Är, och att jag inte gör något av mig själv, utan så som min Fader har lärt mig, så talar jag.

Här ger Jesus en profetisk förutsägelse om att han ska dö på korset. När han säger "När ni har lyft upp Människosonen" refererar han till sitt förestående korsfästelse. Och när detta då sker då ska de förstå att Jesus är Jag Är, alltså att han är den Gud som uppenbarade sig i Gamla testamentet. Så korsfästelsen bevisar att Jesus är Gud.

Uttrycket "Jag Är" är betydelsefullt eftersom det associeras med Guds namn i Gamla testamentet. I Andra Mosebok 3:14, när Mose frågar Gud vad hans namn är, svarar Gud med orden "Jag Är den Jag Är." Genom att använda dessa ord för att beskriva sig själv knyter Jesus sig själv till Guds namn och identifierar sig som Gud.

När Jesus säger att han inte gör något av sig själv utan enligt det han har lärt av sin Fader, betonar han sin enhet med Gud Fadern och att hans handlingar och ord är i linje med Guds vilja. Detta är ett uttryck för den nära relationen och enheten mellan Jesus och Gud Fadern enligt den kristna tron.

Jesus sju Jag Är

När Jesus använder uttrycket "Jag är" för att beskriva sig själv klargör sin identitet och knyter samman Gamla testamentets Guds självuppenbarelse med Jesus som den fullständiga uppenbarelsen av Gud. Förutom de ovan exemplen där Jesus tydligt säger Jag Är och anspelar på atttt han är Gamla testamentets Gud så har han sju andra berömda Jag Är i Johannes evangeliet.

De sju "Jag Är"-uttalandena som återfinns i Johannesevangeliet är:

1. Jag är brödet som ger liv. (Johannes 6:35)
- Jesus sade till dem: "Jag är brödet som ger liv. Den som kommer till mig kommer aldrig att vara hungrig, och den som tror på mig kommer aldrig att vara törstig."
- Betonar Jesu förmåga att tillfredsställa andliga hungersnöd och ge evigt liv.

2. Jag är världens ljus. (Johannes 8:12)
- Återigen talade Jesus till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus."
- Visar på Jesu roll som den som bringar sanning och uppenbarelse till världen.

3. Jag är dörren till fåren. (Johannes 10:9)
- Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst och få gå in och ut och finna bete.
- Uttrycker Jesu unika roll som vägen till Gud och frälsning.

4. Jag är den gode herden. (Johannes 10:11)
- Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.
- Betonar Jesu kärlek och omsorg för människor, liksom hans beredvillighet att offra sitt liv för dem.

5. Jag är uppståndelsen och livet. (Johannes 11:25)
- Jesus sade till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva, även om han dör."
- Presenterar Jesu makt över döden och förmåga att ge evigt liv.

6. Jag är vägen, sanningen och livet. (Johannes 14:6)
- Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."
- Fastslår att Jesu person och lära är den enda sanna vägen till Gud och evigt liv.

7. Jag är det sanna vinträdet. (Johannes 15:1)
- Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vinodlaren.
- Använder en analogi för att visa Jesu roll i att förmedla andlig näring och gemenskap.

Dessa uttalanden används av Jesus för att beskriva sin egen roll och relation till människor samt för att klargöra den andliga sanningen om frälsning och gemenskap med Gud. De belyser olika aspekter av hans identitet och syfte.

Ja, de sju "Jag Är"-uttalandena som återfinns i Johannesevangeliet ger olika aspekter av Jesus Kristus och hans relation till människor samt Gud. Dessa uttalanden kan ses som beskrivningar av gudomliga attribut och visar på Jesus som Guds Son med unika och övernaturliga egenskaper. Låt oss titta på hur varje "Jag Är"-uttalande relaterar till gudomliga attribut:

Dessa uttalanden pekar på Jesu gudomliga natur och hans roll som frälsare och medlare mellan Gud och människor. De betonar olika aspekter av Jesu gudom, såsom hans övernaturliga kraft, hans kärlek till människor och hans förmåga att ge evigt liv. Dessa är alltså beskrivningar av gudomliga attribut som tillhör Guds Son.

Det råder alltså ingen som helst tvekan att Jesus talade om sig själv som Gud då han använde Guds namn Jag Är.

Christer Åberg

#Jesus är Gud #Jag Är #Jesus är Guds Son #Guds Son #Jesus #Herren #Gud

Dela:

4 kommentarer

Andy Svensson - 07/01-24 20:08
Amen så underbart att läsa det här!


Lars-goran Marklund - 07/01-24 20:16
Endast 💖Jesus Kristus kan göra mirakel.
❤️Gud är den enda som man ska be till.
💖Jesus ska man Tro på,för att bli frälst. ❤️Guds 👍Ande💥 förändrar människan. 👍Änglarna beskyddar folk. Ett jordeliv ska bestå av Tro.
Bra ❤️❤️❤️


Lars-Åke Gunnarson - 07/01-24 20:31
Ja vill tillägga början av Johannes. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Några rader sen står de: ORDET blev Kött. Här e de självfallet att Ordet e Gud och att Ordet blev kött. Gud blev alltså människa.


Lars-goran Marklund - 11/01-24 00:03
(Den som offrar sig för sina vänner) är ❤️Guds son. Ge upp självegoismen Tro på "han som är" nämligen 💖Jesus.
Bra❤️👍💥


Kommentera

Alla kommentarer modereras. Antal tecken kvar: 340

Idag är det torsdagen den 18 juli 2024, vecka 29 och klockan är 17:15. Fredrik och Fritz har namnsdag.


Vill du bli frälst och få evigt liv? Ta då emot Jesus genom att be högt:

Jesus, jag tar nu emot dig och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst och har fått evigt liv. Amen.


Senaste bönämnet

2024-07-17 22:26
Ber att ung familj får frid och inte stressar sönder sig.

2 ber för bönämnet!


Senaste artiklar

Matteus 1:1 - Kommentar

Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg

Donald Trump skjuten på valmöte i Pennsylvania

Hur blir man Guds barn?

Christer Åberg berättar om sin frälsning i vekkelseteltet i Stockaryd

Målle Lindberg, 95, sjunger och talar om himlen i tältet i Stockaryd

Halleluja Jesus är min vän - Sång med Christer Åberg i tältet i Stockaryd

Historisk kväll med Målle Lindberg, 95, i tältet i Stockaryd

Är alla Guds barn enligt Bibeln?

Gud blev människa


Senaste kommentaren

Andy Svensson - 16/07-24 13:06
Joe Biden sa 5 dagar innan Trump blev skjuten den 13 att sätta Trump i sikte. Siffran fem i Bibeln står för död och siffran 13 för otur . Vi lever i en förvriden värld och behöver visdom från Gud . Som Lars-Göran skrev lös Bibeln och bli vis 😊👍🏽

Skrevs i Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg


Ditt stöd behövs nu!
SWISH: 072 203 63 74
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN: SE7980000815059343437209 BIC: SWEDSESS
Att sätta in på bankkonto går alldeles utmärkt i fall du vill vara månadsgivare.
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE TIKTOK INSTAGRAM