Nyhetsbrev Ny! | Är du frälst? | Bönesidan | Butik | Media | TikTok | Om | Kontakt | Sök
Apg29.Nu
Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
DU BEHÖVER JESUS

67 bibelord om Jesu kors

Christer Åberg
2022-08-10 22:52

/bild/kors-1660164589.jpg

Jesus blev korsfäst. Han blev fastspikad på korset. Jag har letat upp 65 bibelord där det tydligt står att han blev korsfäst på ett kors, och två bibelord där det står att han blev upphängd på trä.

Det finns de som förnekar att Jesus över huvudtaget dog, medan andra säger att han dog, men att det inte var på ett kors, utan på en påle. Men Bibeln är tydlig: Jesus dog och det var på ett kors.

Kors och inte påle

Cicero skrev att jorsfästelse var "det grymmaste och mest fruktansvärda dödsstraffet". Historikern Tacitus beskrev det som "det eländigaste av alla dödssätt".

Den term som används i Nya testamentet för själva avrättningsredskapet är det grekiska stauros, som ursprungligen betydde "en upprättstående påle".

Romarna satte tvärbjälke

Man tror att det var perserna som uppfann detta avrättningsredskap som romarna sedan fick tag på och satte en tvärbjälke på den cirka tre meter höga stolpen.

Den lodräta stolpen var oftast fastsatt i marken på avrättningsplatsen redan innan den dömde kom dit, men tvärbjälken tvingades han oftast själv bära till avrättningsplatsen.

Där lades den dömde på rygg med skuldrorna och de utsträckta armarna på tvärbjälken. Efter att ha bundits eller spikats fast vid tvärbjälken lyfte man upp honom och sedan sattes bjälken på plats på den uppresta pålen. Slutligen band eller spikade man fast fötterna vid pålen.

Pilatus överskrift

Tvärbjälken kunde vara placerad längst upp, så att det hela fick formen av ett T, men den kunde också fästas i en fördjupning en bit ner på stolpen, så att hela arrangemanget bildade ett kors – det traditionella "latinska" korset.

Vi förstår att det var på ett sådant kors som Jesus korsfästes eftersom Pilatus lät sätta upp en skylt överst på korset.

Joh 19:19 Men Pilatus skrev också en överskrift och satte upp den på korset. Och där stod skrivet: Jesus från Nasaret, judarnas Konung. 20 Denna överskrift läste därför många av judarna, eftersom platsen där Jesus var korsfäst låg nära staden. Och den var skriven på hebreiska, grekiska och latin. 21 Då sa judarnas överstepräster till Pilatus: Skriv inte: Judarnas Konung, utan att han har sagt: Jag är judarnas Konung.22 Pilatus svarade: Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.

Ungefär mitt på den lodräta pålen fanns en träkloss som den dödsdömde "satt" på, så att inte händerna skulle slitas sönder av spikarna. Ibland fanns ett liknande fotstöd ungefär en halvmeter upp från marken.

67 bibelord om korset

Jesus blev korsfäst. Han blev fastspikad på korset. Jag har letat upp 65 bibelord där det tydligt står att han blev korsfäst på ett kors, och två bibelord där det står att han blev upphängd på trä.

 1. Matt. 27:32 Och när de kom ut fann de en man från Cyrene som hette Simon. Honom tvingade de att bära hans kors.
 2. Mark. 15:21 Och de tvingade en som kom förbi på väg in från landsbygden, Simonä från Cyrene, far till Alexander och Rufus, att bära hans kors.
 3. Joh. 19:17 Och han bar sitt kors och gick ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, som på hebreiska kallas Golgata.
 4. Joh. 19:25 Men vid Jesu kors stod hans mor och hans mors syster, Maria, Klopas hustru, och Maria Magdalena.
 5. 1 Kor. 1:17 För Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium, inte med visdom i ord, för att Kristi kors inte skulle vara förgäves.
 6. Gal. 6:12 Alla de som vill ha ett gott anseende här i köttet, de tvingar er till omskärelse bara därför att de inte ska bli förföljda för Kristi kors skull.
 7. Gal. 6:14 Men för min del vill jag aldrig någonsin berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.
 8. Fil. 3:18 Jag har ofta sagt till er, och säger det nu också under tårar, att många lever
 9. såsom fiender till Kristi kors,
 10. Kol. 1:20 och genom honom försona allt med sig själv, sedan han har skapat frid genom blodet på hans kors - genom honom, vare sig det som är på jorden eller det som är i himlarna.
 11. Matt. 27:40 och sa: Du, som bryter ner templet och inom tre dagar bygger upp det igen, hjälp dig själv, om du är Guds Son, och stig ner från korset.
 12. Matt. 27:42 Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Om han är Israels Konung, så må han nu stiga ner från korset, så ska vi tro honom.
 13. Mark. 15:30 Hjälp dig själv och stig ner från korset.
 14. Mark. 15:32 Kristus, Israels Konung, må nu stiga ner från korset, så att vi kan se och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom.
 15. Matt. 20:19 och de ska utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Men på tredje dagen ska han uppstå igen.
 16. Matt. 26:2 Ni vet att det är påsk om två dagar. Då ska Människosonen utlämnas för att bli korsfäst.
 17. Matt. 27:22 Pilatus sa till dem: Vad ska jag då göra med Jesus, som kallas Kristus? De sa alla till honom: Korsfäst honom.
 18. Matt. 27:23 Då sa landshövdingen: Vad ont har han då gjort? Då skrek de ännu högre och sa: Korsfäst honom.
 19. Matt. 27:26 Då frigav han Barabbas åt dem, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas.
 20. Matt. 27:31 Och när de hade hånat honom, klädde de av honom manteln och klädde på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas.
 21. Matt. 27:35 När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder och kastade lott om dem, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: De har delat mina kläder mellan sig och om min klädnad har de kastat lott.
 22. Matt. 27:38 Då blev två rövare korsfästa med honom, den ene på den högra sidan och den andre på den vänstra.
 23. Matt. 27:44 Och även rövarna, som var korsfästa med honom, hånade honom.
 24. Matt. 28:5 Men ängeln tog till orda och sa till kvinnorna: Frukta inte. För jag vet att ni söker Jesus, som blev korsfäst.
 25. Mark. 15:13 Då skrek de på nytt: Korsfäst honom!
 26. Mark. 15:14 Men Pilatus sa till dem: Vad ont har han då gjort? Då skrek de ännu högre: Korsfäst honom!
 27. Mark. 15:15 Och då Pilatus ville göra folket till viljes frigav han Barabbas åt dem. Och sedan han hade låtit gissla Jesus, utlämnade han honom till att korsfästas.
 28. Mark. 15:20 Och när de hade hånat honom, klädde de av honom den purpurfärgade manteln och klädde på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom.
 29. Mark. 15:24 När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem för att se vad var och en skulle få.
 30. Mark. 15:25 Och det var vid tredje timmen som de korsfäste honom.
 31. Mark. 15:27 Och tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra.
 32. Mark. 16:6 Men han sa till dem: Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, som blev korsfäst. Han är uppstånden, han är inte här. Se, platsen där de lade honom.
 33. Luk. 23:21 Men de ropade och sa: Korsfäst, korsfäst honom!
 34. Luk. 23:23 Men de ansatte honom med höga rop och krävde att han skulle korsfästas, och deras och översteprästernas rop fick övertaget.
 35. Luk. 23:26 När de sedan förde bort honom, fick de tag på en man, Simon från Cyrene, som kom från landet. Och de lade korset på honom, för att han skulle bära det efter Jesus.
 36. Luk. 23:33 Och när de kom till det ställe som kallas Huvudskalleplatsen, korsfäste de honom och förbrytarna där, den ene på den högra sidan och den andre på den vänstra.
 37. Luk. 24:7 Han sa: Människosonen måste bli utlämnad i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.
 38. Luk. 24:20 Och hur översteprästerna och våra rådsmedlemmar utlämnade honom till att dömas till döden och korsfäste honom.
 39. Joh. 19:6 När nu översteprästerna och tjänarna såg honom, ropade de och sa: Korsfäst, korsfäst! Pilatus sa till dem: Ta ni och korsfäst honom, för jag finner honom inte skyldig till något.
 40. Joh. 19:10 Då sa Pilatus till honom: Talar du inte med mig? Vet du inte, att jag har makt att korsfästa dig och makt att frige dig?
 41. Joh. 19:15 Men de skrek: Bort med honom, bort med honom! Korsfäst honom! Pilatus frågade dem: Ska jag korsfästa er Konung? Översteprästerna svarade: Vi har ingen annan konung än kejsaren.
 42. Joh. 19:16 Då utlämnade han honom därför åt dem till att korsfästas. Och de tog Jesus och förde bort honom.
 43. Joh. 19:18 Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten.
 44. Joh. 19:19 Men Pilatus skrev också en överskrift och satte upp den på korset. Och där stod skrivet: Jesus från Nasaret, judarnas Konung.
 45. Joh. 19:20 Denna överskrift läste därför många av judarna, eftersom platsen där Jesus var korsfäst låg nära staden. Och den var skriven på hebreiska, grekiska och latin.
 46. Joh. 19:23 När nu soldaterna hade korsfäst Jesus, tog de hans kläder och delade dem i fyra delar, en åt varje soldat, och dessutom livklädnaden. Men livklädnaden hade inga sömmar, vävd från toppen i ett stycke.
 47. Joh. 19:31 Men eftersom det var tillredelsedag, och för att kropparna inte skulle bli kvar på korset över sabbaten - för det var en stor sabbatsdag - bad judarna Pilatus, att deras ben skulle slås sönder och att de skulle tas bort.
 48. Joh. 19:32 Då kom soldaterna och slog sönder den förstes ben och den andres som var korsfäst med honom.
 49. Joh. 19:41 Men vid det stället där han blev korsfäst fanns det en trädgård, och i trädgården en ny grav, där ingen ännu hade blivit lagd i.
 50. Apg. 2:23 Honom som genom Guds fastställda plan och förutbestämmelse blev utlämnad, har ni tagit och med onda mäns händer korsfäst och dödat.
 51. Apg. 2:36 Därför ska hela Israels hus vara helt förvissade om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Kristus.
 52. Apg. 4:10 så ska ni alla och hela Israels folk veta, att det är genom Jesu Kristi, nasaréns namn, vilken ni korsfäste, men som Gud har uppväckt från de döda, genom honom står den här mannen frisk framför er.
 53. 1 Kor. 1:18 Ordet om korset är ju en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft.
 54. 1 Kor. 1:23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för grekerna en dårskap,
 55. 1 Kor. 2:2 Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom korsfäst.
 56. 1 Kor. 2:8 som ingen av denna världens furstar har känt till. För om de hade känt till den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.
 57. 2 Kor. 13:4 Ty fastän han blev korsfäst i svaghet, så lever han likväl av Guds kraft. För vi är också svaga i honom, men vi ska leva med honom i Guds kraft hos er.
 58. Gal. 3:1 Ni oförståndiga galater! Vem har förhäxat er så att ni inte skulle lyda sanningen, ni som bland er har fått Jesus Kristus målad inför ögonen såsom korsfäst?
 59. Gal. 5:11 Och jag, bröder, om jag ännu predikar omskärelse, varför lider jag då fortfarande förföljelse? Då vore korsets anstöt borta.
 60. Ef. 2:16 Så skulle han försona de båda med Gud i en kropp genom korset, sedan han genom det hade dödat fiendskapen.
 61. Fil. 2:8 Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset.
 62. Kol. 2:14 och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset.
 63. Hebr. 6:6 men sedan har avfallit, för dem är det omöjligt att på nytt bli förnyade till omvändelse, då de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.
 64. Hebr. 12:2 och se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som på grund av den glädje som låg framför honom uthärdade korset utan att bry sig om smäleken, och som satte sig på högra sidan om Guds tron.
 65. Upp. 11:8 Och deras kroppar ska bli liggande på gatan i den stora staden som andligt talat heter Sodom och Egypten, där också vår Herre blev korsfäst.
 66. Apg. 5:30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade.
 67. Apg. 10:39 Och vi är vittnen till allt det han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem, han som de hängde upp på trä och dödade.

Att det står "trä" i de två sista bibelverserna betyder inte att det inte var ett kors – det står ju överallt i bibeln om ett kors – "trä" syftar på korset som var gjort av trä.

Lägg märke till att Jesus hängdes upp fastspikad på detta kors.

Denne korsfäste Jesus uppväcktes från de döda och lever idag. För evigt har han spikhålen kvar i sina händer som ett bevis och vittnesbörd på att han dog för våra synder och försonade oss med Gud genom att bli fastspikad på ett kors.

Christer Åberg

# #Jesus #Kors #Korsfästelse #Avrättningsredskap #Golgata

Dela:

3 kommentarer

Mats - 12/8-22 15:21
Tack Jesus för ditt offer på korset….En kärleksfullare gärning för oss syndare har aldrig och kommer aldrig ske…
Tack käre Jesus för att jag får nåd , en nåd och kärlek som jag är helt oförtjänt av. Vi är många som ser de yttersta dagarna närmar sig sitt slut. Herre var med mig och min broder Stefan när vi döps i havet i morgon…..


Gunnevi Karvonen - 19/8-22 11:37

Härligt att höra att ni blir döpta till Kristus, i havet !
En sådan dopförrättning fick även jag och min familj för många år sedan och himlen var öppen över oss!
Och alla sjöng :" Jag har beslutat att följa JESUS...Jag lämnar världen och aldrig mer tillbaka går."

GUDS rika nåd och välsignelse till dig Mats och till din bror!


Mats - 21/8-22 21:05
Tack kära syster för den fina hälsningen😊❤️
Guds frid önskar jag dig och alla andra rtossyskon som läser denna sida.
Mvh Mats


Kommentera

Alla kommentarer modereras. Antal tecken kvar: 340


Vill du bli frälst och få evigt liv? Ta då emot Jesus genom att be högt:

Jesus, jag tar nu emot dig och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst och har fått evigt liv. Amen.


Senaste bönämnet

2024-05-18 23:18
Be för tre unga tjejer om frälsning och försoning med sin mamma!

4 ber för bönämnet!


Senaste artiklar

Skapelsen del 1 - I början skapade Gud himmel och jord

Jesus har farit upp under jubel

Gud har farit upp under jubel - Profetia på Jesu Kristi himmelsfärd

Christer Åberg sjunger "Du behöver Jesus" i programmet "Varför Jesus?"

Varför Jesus? Christer Åberg Kanal 10 den 8 maj

Jag ska aldrig dö - Christer Åberg, Nenne Lindberg

Klarläggande och varning: konspirationsteorier på framfart – En uppmaning till sanning och sundhet

På hur många språk finns Bibeln?

Israels imponerande försvarsförmåga vid Iranattacken

Världskände biskopen Mar Mari Emmanuel knivhuggen i Sydney


Senaste kommentaren

Svensson - 14/05-24 12:26
Gud skapar genom det skapande Ordet. Han talar och saker blir till. Så står det skrivet tidigt i skriften. Senare undervisas vi lekmän om att Ordet är Jesus nasarén självt. Låt mig referera ”i begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud och Ordet var Gud”. ”Och Ordet blev kött”.

Skrevs i Skapelsen del 1 - I början skapade Gud himmel och jord


Ditt stöd behövs nu!
SWISH: 072 203 63 74
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN: SE7980000815059343437209 BIC: SWEDSESS
Att sätta in på bankkonto går alldeles utmärkt i fall du vill vara månadsgivare.
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE TIKTOK INSTAGRAM