DONERA - bli månadsgivare (Paypal) - SWISH: 072 203 63 74

Apg29.Nu

Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
Bönesidan Chatt Kristen media Om Info Skrivklåda

Gästblogg

Isexwayiso ngophawu lwesilo u-666

IBhayibheli lixwayisa ngalolu phawu - ngakho-ke futhi kungumsebenzi wethu wobuKristu ukwenza kanjalo.

Isexwayiso ngophawu lwesilo u-666

Kumayelana nesikhathi esibi kakhulu. Lapho manje sesibonakala sisondele ekugcwalisekeni kweNcwadi yeSambulo kanye nezehlakalo ezichazwe lapho, khona-ke lokhu kuchazwa kabusha kuza, lokhu ngesikhathi lapho kufanele sithathe umlayezo osencwadini yokugcina yeBhayibheli.

Av: Holger Nilsson
lördag 06 mars 2021 23:00 📧

Denna artikel är ett läsarmejl/gästblogg vilket innebär att åsikterna är skribentens egna!

IBhayibheli lixwayisa ngalolu phawu - uphawu 666 lwesilo - ngakho-ke futhi kungumsebenzi wethu wobuKristu ukwenza lokho.

UDagen ngoMashi 5, uWilly Ahlberg ubhala umhambisi onesihloko esithi: "Uphawu lwesilo akulona uphawu lomzimba". Uphawu lwesilo akulona uphawu lomzimba - Usuku: iphephandaba ngezizathu zobuKristu - izindaba, impikiswano, isiko

Ngosuku olufanayo sithola i-imeyili evela kumKristu ophendula futhi abhale: "Impela kungenzeka kube uphawu lomzimba lohlobo oluthile (noma i-chip yohlobo oluthile). Ingabe ikhona ingozi yokuthi abaningi bakhohliswe uma le mfundiso isakazwa? ”

Ngiyacelwa futhi ukuthi ngibhale impendulo. Bengingathanda ukukwenza lokho futhi ngikuthumele kuDagen, kodwa ngalo lolo suku ngathola umyalezo ovela kulelo phephandaba ukuthi ngingahle ngithole olunye udaba olushicilelwe futhi akunakwenzeka ukuthi bazovulela ababili bami indawo. Ngakolunye uhlangothi, ngifuna ukukhuthaza omunye umuntu ukuthi abhale impendulo evela kumhambisi ka-Ahlberg, kubaluleke kakhulu ukuthi lokho kwenziwe.

Ngezansi ukuphawula kwethu ngalokho u-Ahlberg akubhala eDagen, okokuqala umbhalo weBhayibheli e-Upp. 13: 16-18 ufundeka kanjena:

" Futhi iphoqa bonke - abancane nabakhulu, abacebile nabampofu, abakhululekile nabayizigqila - ukuthola uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini, ukuze kungabikho muntu ongathenga noma athengise ngaphandle kwalowo onophawu, igama lesilo noma inombolo yegama layo. Lowo onokuqonda kufanele abale inkulumo yesilo, ngoba siyinkulumo yomuntu. Futhi isibalo saso singu-666 "

Hhayi okungokomfanekiso

Lokho okushiwo yizwi leBhayibheli ukuthi kuyinto ekhonjwe ngokuphelele, into ephathekayo: "ukwamukela uphawu esandleni sokudla noma ebunzini". Kuyinto oyitholayo, into ongenayo ngaphambili. Ngakho-ke kuzoba nokuphoqeleka ukuthatha lokhu, ngakho-ke kusho kanjalo.

Lokhu kuhluke kakhulu kulokho u-Ahlberg akubhalayo: "Lesi akusona isimemo sokwenza imilingo kepha yikholi lokwenza impilo yonke, imicabango, izenzo kanye nomphakathi wezenhlalo umakwe ngesivumo sokholo."

Lokhu kukude kunalokho okubhalwe embhalweni weBhayibheli: "ukwamukela uphawu esandleni sokudla noma ebunzini". Kungumqondo wefilosofi ongaphezulu wokuthi impilo yobuKrestu kumele ivezwe kanjani, into eyenzeka manje nakuzo zonke izikhathi. Kepha lapho kwethulwa uhlelo olulwa nobuKrestu, luhlelo oluphoqelelwe, bese kwenzeka okuthile okusha, okusebenziseka kakhulu.

Uma ungakutholi lokhu esandleni sakho noma ebunzini, kuzoba nemiphumela, uzokhishwa empilweni ejwayelekile, futhi lokhu kuholela ekutheni: "akekho ongathenga noma athengise ngaphandle kwalowo onophawu."

Futhi kuyinto eba ngokoqobo nomphumela osebenzayo wokwenqaba umkhiqizo. Ukuhumusha kabusha lokho okuvezwa njengezenzo ezenziwayo kube uphawu nje, ukwenza udlame ezwini leBhayibheli.

Ukuthatha uphawu, esingenakukukhomba njengamanje ngokuphepha, akugcini nje ngokuba nemiphumela ebonakalayo empilweni lapha emhlabeni, kuzobaluleka okuphakade ukuthatha lokhu, ngakho-ke siyafunda:

Umusi wokuhlushwa kwabo unyuka kuze kube phakade naphakade. Abanakho ukuphumula, kungaba semini noma ebusuku, labo abakhonza isilo nomfanekiso waso nabemukela uphawu olunegama laso.Lapha kukhonjiswa ukubekezela kwabangcwele: babambelela ngokuqinile emiyalweni kaNkulunkulu nasekukholweni kukaJesu. "Isamb. 14:11 -12.

Njengoba kunikezwe lo mlayezo obucayi esihlangana nawo kula mavesi, kubalulekile ukuthi singasithathi kalula isixwayiso seBhayibheli esitholakala kusAmbulo. 13.

Gwema imilayezo ebucayi

Kuya ngokuya kuvame kakhulu esikhathini sethu ukugwema imiyalezo ebucayi etholakala eBhayibhelini futhi umphumela walokho ukwehlisa umsindo, ukuhumusha kabusha lokhu kube wuphawu olumsulwa. Lapha siyabona ukuthi lokhu kuyenzeka manje futhi kuphambene nokushumayela obekukhona ngaphambili.

Kumavesi sicaphuna ku-Upp. 14 ikhuluma ngokuthi abantu bazohlushwa kanjani ingunaphakade laphakade. Lowo ngomunye umyalezo obucayi. Osukwini lwethu, kunjalo, nalokhu futhi kufanele kunqatshwe noma kuncishiswe phansi, ngoba umuntu akafuni ukuzizwa s eqinisweni elibucayi elisezwini leBhayibheli. Lapha sikhuluma ngalokho esivame ukukuchaza ngokuthi "isihogo", bekuyingxenye esobala yokushumayela phambilini, manje sekuthule ngokuphelele ngakho.

Ukuthi lokhu kukhaphela amaqiniso eBhayibheli futhi kukhaphela nabantu uma ungabaniki izexwayiso zokuba bagcine esihogweni akubonakali kukukhathaza lokho. Kepha okufanele ngabe kubalulekile ukuthi uliphatha kanjani igama leBhayibheli kufanele kube yindlela umuntu ngelinye ilanga akwazi ukuchaza ngayo izincazelo zakhe phambi kukaNkulunkulu esizophendula ngazo.

Enye incazelo engokomfanekiso

Uma kukhulunywa ngokushintsha izixwayiso ezibucayi kube yizimpawu, kunezibonelo eziningi zokuthi lokhu kwenziwa kanjani.Sizophinda siveze esinye kumfundisi ogama lakhe linguChristan Mölk, ubhala kanje:

Incazelo engokomfanekiso yokwamukela inombolo u-666 esandleni noma esiphongweni kufanele ukuthi kube ukuthi "sivumele imali ithathe amandla ngokuphelele ezimpilweni zethu". Indlela engizichaza ngayo leli gama leBhayibheli akukhona ukuthi kufanele wesabe ukuthola inombolo engu-666 esandleni sakho noma ebunzini lakho, kodwa ukuthi uqaphele ukuthi ungenzi uMammon abe yiNkosi. ”

Kulokhu, ubudlelwano noMammon obuba yincazelo engokomfanekiso, ukuhumusha okwehlukile kunalokho okunikezwa ngu-Ahlberg. Uma ungafuni ukuthola ukutolikwa okuningana noma okungafinyeleleki kokufanekisa, kunenye indlela okufanele uhambe ngayo uma kukhulunywa, ngokwesibonelo, lokho okubizwa ngokuthi "uphawu lwesilo". Ngaleyo ndlela ukuvumela kube yinto eseyenzekile, okungukuthi, hhayi ukuthi okudingeka sicabange ngayo kufanele ibe ngokoqobo.

Esinye isibonelo sokuzungeza umlayezo kuSamb. 13

Isibonelo salokhu yilokhu uMikael Tellbe akubhala encwadini yakhe ethi The Lamb and the Beast: "Ngakho-ke isexwayiso sophawu lwesilo sizoba yisixwayiso sohlelo lwamandla ombusi". Ngakho-ke ufuna ukusho ukuthi kwakuyinto eyayixhunyaniswe nombusi waseRoma owayesebenza lapho uJohn ethola isambulo sakhe ekupheleni kwekhulu lokuqala.

Futhi le ndlela akuyona indlela edlulayo yokuhamba uzungeze umyalezo weSambulo 13. Incwadi yeSambulo ubukhulu becala iyincwadi yesiprofetho ebonisa izehlakalo ezikhathini zokugcina, izehlakalo ezingakaze zenzeke ngaphambili. Yisikhathi uJesu uqobo asichaza njengo:

"Ngokuba lapho kuyakuba-khona usizi olukhulu olungazange lube-khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nolungasayikuba-khona." Mat 24:11.

Ukuthi akusikho okwenzekile noma okwenzeka ngesikhathi sikaJohane, sichazwa nguJesu lapho ethi kuJohane:

"Khuphuka lapha ngizokukhombisa okudingeka kwenzeke ngemuva kwalokhu." Phezulu. 4: 1.

Yilokho elikushoyo, noma njengoba kushiwo ngaphambili eSweden Folkbibeln "kumele kwenzeke emva kwalokhu", okusho ikusasa.

Kumayelana nesikhathi esibi kakhulu. Lapho manje sesibonakala sisondele ekugcwalisekeni kweNcwadi yeSambulo kanye nezehlakalo ezichazwe lapho, bese kuza lezi zinguquko, lokhu ngesikhathi lapho kufanele sithathe umlayezo owengeziwe encwadini yokugcina yeBhayibheli. ukudabuka ezinhliziyweni zethu ukuthi isimemezelo siyasakazeka, lokhu akubonisi kahle uma kunikezwa ukulungela esikudingayo ukuze sibe nezikhathi ezinzima ezizayo. Akumnandi ukwenza lokhu kugxekwa futhi akufanele sibalahle laba bantu okukhulunywa ngabo, masibathandazele!

Chaza igama noma ulichaze kude

Ngaphambi kokuba igama lichazwe, manje sekuyizikhathi eziningi liyincazelo yalo. Kufanele sazi ukuthi sisendleleni engafanele njengoba siphambuka ekushumayeleni kwesikhathi esedlule lapho abantu bekholelwa ezwini esiliphiwe emiBhalweni Engcwele.

Isikhuthazo esanikezwa nguJudas sisebenza kakhulu kunakuqala lapho enikeza khona isikhuthazo esilandelayo: “ukunxusa ukuba ugcine inkolo eyanikelwa kwaba kanye kwaba ngcwele.” Juda 1: 3.

Yibizo elisebenza kubo bonke abashumayeli beqiniso leBhayibheli, futhi sifuna ukunxusa bonke abefundisi, abafundisi beBhayibheli, abavangeli, nabapristi ukuthi balilandele. Kungaleso sikhathi kuphela lapho singabona ukuvuswa ngokomoya kule nkathi yokungakholwa, imfundiso yenkolo ekhululekile, izincazelo, lokhu okungokokuchitha kwezikhathi zokugcina iBhayibheli elixwayisa ngazo kakhulu. Manje siphila kulesi sikhathi - ubusisiwe ongakwazi ukukuqonda!

Funda nalombhalo obhalwe nguAnders Gerdmar:

Inkemba izodlula ebuKristwini baseSweden ngo-2021 (varldenidag.se)

Lokhu kwenzeka manje futhi kukhombisa ukuthi simi kuphi, inkemba yehlukile, manje yehlukanisa labo ababambelela ezwini likaNkulunkulu nalabo abaphambuka kulo.

Holger Nilsson


Ditt stöd behövs

Stöd Apg29 genom att swisha in 29 kronor till 072 203 63 74.

Tack!


Respons

Ställ en fråga om artikeln


Förkorta länk | Antal tecken kvar: 300


ANNONS:Världen idag

Rekommenderas

Stor intervju med Christer Åberg i tidningen Världen idag. "Gud bar Christer efter höggravida fruns död." Både text och video!


Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste live på Youtube


Direkt med Christer Åberg


DAGENS

Dagens datum

Vecka 19, måndag 10 maj 2021 kl. 21:42

Dagens bibelord

“[Om en broder syndar] Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder.” (Matthew 18:15)

Dagens namn

Dagens bön

Fader möt var och en idag och omslut dem på alla sidor. Möt också . Jag ber att människor ska ta emot Jesus och bli frälsta. Tack för din stora kärlek och nåd som du har visat oss genom din Son Jesus kristus. Amen.


Så här blir du frälst - räddad

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?

Ja!Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett

Dessa tre är ett

Bibeln är mycket tydlig. Fadern, Sonen och den helige Ande är tre - och dessa tre är ett!


Jesus var jämlik Gud, blev människa, dog på korset och Gud upphöjde honom

Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. (Fil 2:5-11)


Själavårdssamtal

Behöver du gratis vägledning och själavårdssamtal?

☎️ 0381-77 30 80

  • Måndagar 18.00-20.00
  • Tisdagar 09.00 -11.00
  • Onsdagar 09.00-11.00
  • Torsdagar 18.00-20.00

"Det enda som bär är Jesus. Det har Christer Åberg fått uppleva genom livets tuffa utmaningar. Christer är bloggare och författare och driver bland annat apg29.nu". - himlen.tv7


Christer Åbergs böcker

Den längsta natten och Den oönskade

Om Christer Åberg


Senaste bönämnet på Bönesidan

måndag 10 maj 2021 11:57
Jesus,hör min bön idag!Ber nu för mannen som får läkarbehandling.Låt det bli bra resultat så att han blir fullständigt frisk.Tack Jesus att Du hör bön o gör under idag!Ge mig frid och tillit till Dig!

Senaste kommentarer

Christer Åberg:


Aktuella artiklarSTÖD APG29
BYTARE: 072 203 63 74
DONERA till Apg29 - bli en månadsgivare
Den bank konto : 8150-5 934 343 720-9
IBAN / BIC: SE7980000815059343437209 SWEDSESS

Mer information om hur man stöder finns här!

Kontakt
christer@apg29.nu
072-203 63 74

Wikipedia om Christer Åberg

Mer
apg29.se  apg29.com apg29.nu  christeraberg.se

Translate

↑ Upp